inthemaking

inthemaking

Jag skriver om processledning och projektledning

om att arbeta tillsammans med andra människor mot ett avtalat mål, om att nå mätbara önskade resultat på ett mer effektivt och behagligt sätt. Om det jag älskar och kan!

Kraft, makt och energi

projektledningPosted by Johanna Nordström 21 May, 2010 11:41
Har fortfarande inte lyckats formulera mig ordentligt kring dessa tre begrepp. Än så länge har jag bara lyckats bena ut skillnaden i definition på kraft och energi inom fysiken. Energi är ett mängdmått. Och kraft är ett mängdmått per tidsenhet. Så kraft säger något om performance och management. Energi är vad det är i momentet det är. Min konklusion just nu drar åt att det i utvecklingsprocesser som handlar om människor är mer intressant att behandla begreppet kraft än energi. Energin är där. Given eller ej. Det är en annan fråga tycker jag. Om man har mycket energi eller inte. Men relevant när det gäller att prestera är hur använder jag min energi per tidsenhet. Och då handlar det om kraft. Jag är väldigt nöjd med att ha differentierat dessa två. Men maktbegreppet är fortfarande oklart för mig. Och den rådande diskursen för maktdiskussioner ger mig verkligen avsmak. Så frågan är nu, hur kan jag skapa mig en egen uppfattning om vad makt är, utan att behöva gå in i den rådande diskursen?