inthemaking

inthemaking

Jag skriver om processledning och projektledning

om att arbeta tillsammans med andra människor mot ett avtalat mål, om att nå mätbara önskade resultat på ett mer effektivt och behagligt sätt. Om det jag älskar och kan!

Eurovision!

processledningPosted by Johanna Nordström 21 May, 2010 11:39
Igår hade jag fint besök i mitt vardagsrum. Från Danmark kom Kaj Voetmann, ledande inom Apprecietive Inquiry och systemtänkande i Norden, och från hemmaplan Leif Johansson, grundare av European Network on Systems Thinking. Nätverket har funnits i snart fem år och har 500 medlemmar runt om i Europa. Två gånger om året träffas de i laborerande processer där både nätverkets framväxt och systemtänkande som tema är i fokus.

Att grunda och facilitera expansionen av ett Europeiskt nätverk som är kunskapsbildande inom fältet systemtänkande är en bedrift. Att dessutom också göra det utan att ställa sig själv som centralgestalt, eller i själva processen förlora systemförståelsen är en bedrift som verkligen är intressant. Leif har en otroligt fin fingertoppskänsla för walk the talk. Han vet precis var gränsen går för att bara tala, tänka och förstå systemtänkande och när tankarna och förståelsen faktiskt är processen och manifesteras i strukturerna som växer fram.

Jag vill vara med! Tanken på en Europeisk enhet(inte som unity utan som måttenhet) varifrån vi tillsammans med andra europeer kan se fram en egen tradition för organisationsförståelse är lockande.

Kaj vill sanera i litteratur och praxis inom Appriciative Inquiry och är nitiskt med korrekt teoribildning.

Leif pratar om det Europeiska landskapet som en fond för ny kunskapsbildning. Lockande och triggande metafor.

31 maj har the Swedish Systemic Network terminsavslutning tillsammans med teater X. Då ska jag vara med. Kom du också!