inthemaking

inthemaking

Jag skriver om processledning och projektledning

om att arbeta tillsammans med andra människor mot ett avtalat mål, om att nå mätbara önskade resultat på ett mer effektivt och behagligt sätt. Om det jag älskar och kan!

Etik och Moral

inthemakingPosted by Johanna Nordström 26 Apr, 2010 13:22

Vi säger att en människas agerande är oetiskt när vi menar att de skadliga konsekvenser som dens agerande har på andra är kända för personen.

Vi säger att en människas agerande är omoraliskt när vi menar att dens agerande går emot lagar och normer i vår kultur.

En människa med etiskt beteende bryr sig om sina medmänniskor och medlevande.

En människa med moraliskt beteende bryr sig om att efterfölja lagar och regler.

Man kan ha ett etiskt men omoraliskt beteende. (ex: Motståndsgrupper i diktaturregimer)

Man kan ha ett oetiskt och moraliskt beteende. (ex: Internationella företag som anpassar sitt agerande efter lagstiftning i olika delar av världen)

Ett misstag kan man aldrig veta om i förväg. Ett misstag uppstår i en reflektion över en upplevelse som redan hänt. Vi kan aldrig veta om vi kommer att värdera våra upplevelser som misstag i ett senare tillfälle.

När vi ljuger vet vi det. Man kan inte ljuga utan att vetskap om det. Men man kan däremot säga saker som man vid ett senare tillfälle kommer att värdera som felaktiga.

Om vi har tillräckligt med kunskap för att lösa en uppgift men ändå inte gör det enligt den kunskap vi har är vi försumliga.

Om vi är rädda för att bli straffade för misstag händer det av vi ljuger.

Om vi inte sysslar med det vi egentligen vill händer det att vi är försumliga.

Om vi vill lära och leva väl, reflekterande över vad vi gör, händer det att vi gör misstag.