inthemaking

inthemaking

Jag skriver om processledning och projektledning

om att arbeta tillsammans med andra människor mot ett avtalat mål, om att nå mätbara önskade resultat på ett mer effektivt och behagligt sätt. Om det jag älskar och kan!

Arrow

inthemakingPosted by Johanna Nordström 26 Apr, 2010 12:58
Nu lanserar jag och Alexander Holmberg från Origona en kurs i styrverktyget Arrow.
Se gärna information här. Otroligt roligt att skapa något tillsammans med Alexander.
Det som är riktigt spännande och ska bli väldigt intressant att utforska med den här kursen är relationen mellan mening och mål. Hur skapar vi en upplevelse av mening med de mål vi formulerar enskilt och i grupp. En bränannde fråga i all verksamhetsdrift.
Gläder mig så till kursdagarna! Hör av dig om du är intresserad av att vara med.