inthemaking

inthemaking

Jag skriver om processledning och projektledning

om att arbeta tillsammans med andra människor mot ett avtalat mål, om att nå mätbara önskade resultat på ett mer effektivt och behagligt sätt. Om det jag älskar och kan!

VÄX MED MIG!

coachingPosted by Johanna Nordström 26 Apr, 2010 12:55

Tänker en hel del på coaching just nu.

Varför är det bara den som blir coachad som ska växa? Vad är det som säger att det är det mest optimala med en coachingrelation? Varför är inte måttet på en coachingprocess framgång hur mycket coachen växt? Vilka är fundamenten som ligger till grund för den rollfördelning som coachingen har? Vad är det som ger upphov till föreställningen om den coachades rörelse och coachens statiska ställning? Varför vill vi avhumanisera coachen?

Kan vi verkligen mena att det är etiskt försvarbart och hållbart att bibehålla den ställning som coachen har? Vill vi verkligen fortsätta tro att det är i det hierarkiska, ojämlika förhållandet som vår fulla potential som människor kommer att utvecklas?